Inschrijfformulier en voorwaarden  voor club evenementen
Copyright © 2015 by "Carthago en route"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@carthago-en-route.nl
Naam
Voornaam
Adres
Postcode
Plaats
Email
Evenement
Hierbij verklaar ik dat ik bovenstaande voorwaarden gelezen heb en verstrek ik een eenmalige machtiging aan Carthago-En-Route om de kosten  voor deze activiteit te incasseren. Ik verleen toestemming om mijn gegevens bekend te maken aan de overige deelnemers van het evenement.
Aantal personen
LET OP: KLIK hieronder op het evenement waarvoor u wilt inschrijven
Voorwaarden activiteiten Carthago en Route
Opgave is alleen mogelijk via het invullen van het inschrijfformulier hieronder. Betaling is alleen mogelijk door het verstrekken van een éénmalige machtiging voor incasso van de bijdrage door Carthago en Route.
Bij een beperkt aantal plaatsen, zoals in de aankondiging staat vermeld, geldt het aanmeldtijdstip als opgave. Bij een overschrijding van het aantal beschikbare plaatsen, worden de aanmeldingen, in volgorde van het tijdstip, geplaatst op een wachtlijst.
De door Carthago en Route georganiseerde activiteiten, dienen tenminste vier weken voor de aanvang hiervan te zijn betaald.
Wanneer een lid, na opgave en na het bevestigen van de opgave door Carthago en Route, door omstandigheden zich moet afmelden, zal Carthago en Route, afhankelijk van het tijdstip voor aanvang van de activiteit, overgaan tot terugbetaling van de geïncasseerde bijdrage.
Wanneer er sprake is van een annulering wordt aangehouden:
dat de volledige betaling niet zal worden teruggestort indien de afmelding twee weken of korter voor de start van de activiteit plaatsvindt.
50% van de betaling zal worden teruggestort indien de afmelding tussen twee tot vier weken voor de aanvang van de activiteit plaatsvindt.
100% van de betaling zal worden teruggestort indien de afmelding meer dan vier weken voor de aanvang van de activiteit plaatsvindt.

Advies voor aanmelding
Wanneer leden van Carthago en Route wensen deel te nemen aan activiteiten van Carthago en Route wordt aangeraden een eigen annuleringsverzekering af te sluiten.
Carthago en Route heeft zelf een risicoverzekering en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten ten behoeve van de risico’s die verbonden zijn aan de door Carthago en Route georganiseerde activiteiten.
Copyright © 2015 - 2022 by "Carthago en route"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: informatie@carthago-en-route.nl