Copyright C 2015 - 2022 by "Carthago en route"  .  All Rights reserved  .  E-Mail: informatie@carthago-en-route.nl
Wat doen we eigenlijk?
Log In
 
 
De vereniging onderhoudt contacten met fabrikanten en leveranciers. Het gaat daarbij om de levering of verstrekking van  voorlichtingsmateriaal of documenten over de werking van apparatuur. Maar ook om materialen verstrekt te krijgen voor de voorlichting aan leden.
Contacten met fabrikanten
Technische
week-einden
Ieder jaar organiseren we een weekend, waarin we op bezoek zijn bij een dealer van Carthago Tijdens dat weekend besteden we aandacht aan technische onderwerpen.
Maar ook het elkaar ontmoeten staat centraal. Het bijpraten over reizen,het bezoek van de omgeving en sportieve activiteiten spelen een rol.
Belangen van Carthago eigenaren behartigen
De vereniging komt op voor de belangen van de leden. Daar waar het gaat om algemeen voorkomende problemen. Zij werkt samen met dealers en leveranciers om problemen te herstellen.
Reizen organiseren
Elke jaar weer organiseert de club een of meerdere reizen voor de leden.
De bedoeling is om in een gezellige sfeer plaatsen te bezoeken en activiteiten gezamenlijk te beleven.
Centraal blijft het zoeken naar gezelligheid in een aangename plezierige omgeving
Contacten met buitenlandse clubs
De vereniging onderhoudt contacten met buitenlandse clubs. Het gaat daarbij om het uitwisselen van ervaringen, deel nemen aan evenementen enz...
Copyright C 2015 - 2019 by "Carthago en route"  .  All Rights reserved  .  E-mail: informatie@carthago-en-route.nl
Ontwerp: Hoenderdos Marketing - Ontwikkelling: My Own