Taakverdeling

Mart
Mart is de secretaris. Hij zorgt voor de ledenadministratie.

Hans
Hans verzorgt de PR (public relations)

Frank
Frank is de penningmeester van de vereniging

Ernest
Ernest is de websitebeheerder. Hij onderhoudt samen met Mart de website. Tijdelijk is hij
voorzitter a.i.

De leden van het bestuur
Mart
Hans
Frank
Ernest
Log In bestuur
 
Alle bestuursleden zijn betrokken bij de voorbereidingen, de organisatie en de uitvoering van één of meer activiteiten van de vereniging.
Copyright © 2015 by "Carthago en route"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: informatie@carthago-en-route.nl