Dit is het Privacy en Cookie Statement van Carthago en Route, gevestigd te Heesch.


Carthago en Route respecteert de privacy van alle gebruikers van haar sites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld.

Door de informatie en de diensten op www.carthago-en-route.nl te gebruiken en door uw persoonsgegevens op te geven op de website gaat u er mee akkoord dat Carthago en Route uw gegevens overeenkomstig dit Privacy en Cookie Statement gebruikt. Daarmee stemt u in met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen en geeft u de vereniging toestemming om uw gegevens op te slaan en te verwerken.


Persoonsgegevens


Wij gebruiken alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door personen die onze website bezoeken. U kunt uw persoonsgegevens opgeven om informatie of diensten aan te vragen, om nieuwsbrieven te ontvangen, om u aan te melden als lid van Carthago en Route of om u  aan te melden voor het deelnemen aan een activiteit van Carthago en Route.

Carthago en Route legt uw gegevens vast voor de uitvoering van uw opdracht. Uw gegevens kunnen door Carthago en Route worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten van Carthago en Route. Indien u hier bezwaar tegen heeft of uw gegevens wilt corrigeren of opvragen, kunt u contact met ons opnemen. Carthago en Route verstrekt uw gegevens niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Op de website kunt u links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd draagt Carthago en Route geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze derden. Lees hiervoor het privacy statement van de website die u bezoekt.

Als u meer wilt weten over de u betreffende persoonsgegevens die wij verwerken, kunt u contact met ons opnemen.

Leden  waarvan Carthago en Route persoonsgegevens in gebruik heeft of bewaard, hebben volgende rechten:


het recht op informatie over de verwerkingen;

het recht op inzage in zijn gegevens;

het recht op correctie van de gegevens als deze niet kloppen;

het recht op verwijdering van de gegevens en ‘het recht om vergeten te worden’;

het recht op beperking van de gegevensverwerking;

het recht op verzet tegen de gegevensverwerking;

het recht op overdracht van zijn gegevens (dataportabiliteit);

het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming.

Indien de leden gebruik willen maken van een of meerdere van deze rechten dient betrokkene contact op te nemen met het bestuur van Carthago en Route via e-mail: bestuursleden@carthago-en-route.nl of via de website van Carthago en Route: https://www.carthago-en-route.nl/Contact.php .

Cookies

Op de websites van Carthago en Route maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een pc worden geplaatst en die worden uitgelezen door een browser.

Deze cookies worden gebruikt voor de volgende doelen:

•het onthouden van bijvoorbeeld inlognamen en wachtwoorden ten behoeve van een efficiënt gebruik van de website;

•het analyseren van het gebruik van onze website om onze website daarmee te kunnen verbeteren;

•het verzamelen van gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag om onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten mogelijk te maken.


De door ons verzamelde gegevens worden door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt ter verbetering van onze dienstverlening en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.

De cookies die uw voorkeuren onthouden kunt u uitschakelen middels uw browser instellingen. U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies meer ontvangt. In dat geval garandeert Carthago en Route niet dat alle diensten en functionaliteiten van de website op een juiste manier werken.

Wij maken u er op attent dat indien u gebruik maakt van een andere computer, u daar uw browserinstellingen opnieuw dient aan te passen.


Monitoren gedrag bezoeker

 

Carthago-en-route.nl maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

Onze adverteerders

Op Carthago-en-route.nl adverteren meerdere partijen, die allemaal hun eigen cookies plaatsen. Deze adverteerders gebruiken technologie voor hun advertenties en de links in hun advertenties die direct door uw browser worden herkend. Ze gebruiken onder meer automatische herkenning van IP-adressen die rechtstreeks naar de adverteerder wordt gestuurd.

Daarnaast worden cookies, javascript en eventueel webbeacons ingezet om te monitoren hoe effectief de campagnes van deze partijen zijn. Carthago-en-route.nl heeft nog invloed nog controle over de cookies, het javascript en de webbeacons die onze adverteerders gebruiken.

Al deze partijen hebben een eigen privacy policy en hanteren deze privacy policy voor het gebruik van hun website en de daaraan gekoppelde diensten. Meer informatie over hoe deze partijen omgaan met privacy vindt u op de websites van deze partije

Privacy policy van adverteerders/derde partijen

Voor meer informatie over de privacy policy van onze adverteerders en derde partijen die verbonden zijn aan deze website, kun u terecht op de websites van deze respectievelijke partijen. Carthago-en-route.nl kan geen invloed uitoefenen op deze cookies en de privacy policy van door derden geplaatste cookies. Deze cookies vallen buiten het bereik van de privacy policy van Carthago-en-route.nl.

Wijziging van dit Privacy en Cookie Statement

Carthago en Route behoudt zich het recht voor om dit Privacy en Cookie Statement te wijzigen. Wij raden u aan deze pagina daarom geregeld te raadplegen zodat u altijd van de laatste geldende versie op de hoogte bent.


U kun contact opnemen via: informatie@carthago-en-route.nl

Cookies en Privacy Statement

Copyright  2013 - 2023 by Carthago en route .  All Rights reserved  .  Email: informatie@carthago-en-route.nl

Ontwerp: Gerwen Online en Offline reklame - Ontwikkelling: My Own

Copyright C 2013 - 2023 by Carthago en route .  All Rights reserved  .  Email: informatie@carthago-en-route.nl

Ontwerp: Gerwen Online en Offline reklame - Ontwikkelling: My Own

Copyright C 2013 - 2023 by Carthago en route .  All Rights reserved  .  Email: informatie@carthago-en-route.nl

Ontwerp: Gerwen Online en Offline reklame - Ontwikkelling: My Own

Copyright 2013 - 2023 by Carthago en route .  All Rights reserved  .  Email: informatie@carthago-en-route.nl
Ontwerp: Gerwen Online en Offline reklame - Ontwikkelling: My Own