Wilt u Lid worden van de vereniging? Vul onderstaand formulier volledig in
Velden met een * zijn verplicht en moeten ingevuld worden. De jaarlijkse bijdrage is 25 euro. Bij inschrijving wordt 10 euro administratiekosten in rekening gebracht. Als u halverwege het jaar lid wordt zal de ledenbijdrage worden berekend naar rato van het aantal maanden dat het jaar nog duurt. Bij inschrijving dient ook een doorlopende machtiging te worden ingevuld. U kunt zich aanmelden als lid van de vereniging, en daaraan gekoppeld, één medelid. Het lid van de vereniging is de contactpersoon, aan wie ook de bijdrage wordt gevraagd. Het medelid kan de partner van de contactpersoon zijn of iemand anders. Vul daarvoor de betreffende velden in. Een lid en een medelid van de vereniging hebben dezelfde rechten. De bijdrage die gevraagd wordt geldt dus voor het lid en het medelid, gezamenlijk.
Doorlopende machtiging SEPA Naam incassant: Carthago en Route Adres incassant: Verdilaan 21,  Postcode incassant: 5384 CH Woonplaats incassant: Heesch, Land incassant: Nederland, Incassant-ID: NL65ZZZ577737930000. Door verzending van dit formulier geeft u toestemming aan Carthago en Route om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie en geeft u toestemming aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Carthago en Route. Carthago en Route zal de ontvangst van uw machtiging bevestigen, middels het zenden van een email naar het door u opgegeven mailadres. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. De jaarlijkse contributie bedraagt 35 euro. Bij inschrijving wordt 10 euro administratiekosten in rekening gebracht.
Bevestig dit wachtwoord:
*Uw voornaam
Geb. datum
Mobiel
Voornaam medelid
Geslacht medelid
Tel medelid
*Adres: straat en huisnr.
*Postcode
Geslacht lid
Telefoon
*Kenteken
*Doorlopende machtiging:
*Bank
Medelid
Geb. dat. mdedelid
*Bankrekening
*Camper type
*Bouwjaar camper
*Gebruikersnaam:
*Wachtwoord:
*E-mail:
Hiermee verleen ik een doorlopende machtiging aan Carthago en Route en ik geef toestemming om mijn persoonsgegevens op te slaan of aan de leden bekend te maken
*Uw achternaam:
Ja, Ik wil graag lid worden van de Carthago-en-Route club!
*Plaats
*Volledige naam
rekeninghouder
*Hoe kwam u in contact?
hiernaast om ons privacy statement te kunnen raadplegen
Copyright C 2015 - 2019 by "Carthago en route"  .  All Rights reserved  .  E-mail: informatie@carthago-en-route.nl
Ontwerp: Hoenderdos Marketing - Ontwikkelling: My Own
Copyright C 2022by "Carthago en route"  .  All Rights reserved  .  E-Mail: informatie@carthago-en-route.nl