Onze vereniging

De vereniging "Carthago en Route" is in 2013 opgericht om leden in staat te stellen ervaringen uit te wisselen over het reizen met een Carthago camper.
Het gaat over het reizen, waar u zoal bent geweest en bijpraten over van alles en nog wat  voert de boventoon.
Contacten met fabrikanten

De vereniging onderhoudt contacten met fabrikanten en leveranciers. Het gaat daarbij om de levering of verstrekking van  voorlichtingsmateriaal of documenten over de werking van apparatuur. Maar ook om materialen verstrekt te krijgen voor de voorlichting aan leden

Copyright C 2013 - 2023 by Carthago en route .  All Rights reserved  .  Email: informatie@carthago-en-route.nl

Ontwerp: Gerwen Online en Offline reklame - Ontwikkelling: My Own

Copyright C 2013 - 2023 by Carthago en route .  All Rights reserved  .  Email: informatie@carthago-en-route.nl

Ontwerp: Gerwen Online en Offline reklame - Ontwikkelling: My Own

Copyright C 2013 - 2023 by Carthago en route .  All Rights reserved  .  Email: informatie@carthago-en-route.nl

Ontwerp: Gerwen Online en Offline reklame - Ontwikkelling: My Own

Technische weekenden

Ieder jaar organiseren we een weekend, waarin we op bezoek zijn bij een dealer van Carthago Tijdens dat weekend besteden we aandacht aan technische onderwerpen.
Maar ook het elkaar ontmoeten staat centraal. Het bijpraten over reizen,het bezoek van de omgeving en sportieve activiteiten spelen een rol.
Belangen van Carthago eigenaren behartigen

De vereniging komt op voor de belangen van de leden. Daar waar het gaat om algemeen voorkomende problemen. Zij werkt samen met dealers en leveranciers om problemen te herstellen.
Evenementen

Elke jaar weer organiseert de club een of meerdere evenementen voor de leden.
De bedoeling is om in een gezellige sfeer plaatsen te bezoeken en activiteiten gezamenlijk te beleven.
Centraal blijft het zoeken naar gezelligheid in een aangename plezierige omgeving

Belangen behartigen

Meer weten?

Meer weten?

Meer weten?

Evenementen

Technische weekenden

Verdilaan 21 5384CH Heesch
Informatie@carthago-en-route.nl